Bireysel Terapi

Bireysel Terapive Bireysel Terapist

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi nedir?

bireysel terapi
bireysel terapi

Bireysel terapi danışanın hayat kalitesini arttırmayı hedefleyen bunu insan davranışlarının değişimi ile sağlayan, danışan ve danışman arasında güven ilişkisine dayanan terapotik süreçtir. Danışan terapi sürecinde yaşadığı sıkıntıların, ertelediği bireysel sorumlulukların farkına varır. Danışman terapi sürecinde danışana yol gösterir. Sorunları aşmak pozitif düşünmek ve davranışlarını düzenleme enerjisinin kendi içinde var olduğunu anlaması, doğru adımlar atmasını sağlar. Bu sürece terapi denir. Kullanılan yöntem bütününe psikoterapi denir yada bireysel psikoterapi nedir sorusunun cevabı olacaktır.

Psikoterapi ve Bireysel Terapi

Bireysel terapi psikoterapinin en yalın halidir. Tek bir kişinin bir çok sorununa psikoterapi uygulanır. Terapi devam ederken  psikoterapi çeşitlerinden yararlanılır.

Örnek vermek gerekir ise,

Hayatın bir türlü düzene giremediğini anne ve babası ile ilişkilerinin bozulduğunu düşünen bir kişi aile terapisi ihtiyacı duyduğunu terapi esnasında anlamıştır. Terapi nedir başlıklı yazıdan takip edebilirsiniz.

 Bireysel Terapi Eğitimi

Psikoterapi eğitimi almış psikolog, psikolojik danışman, ve Psikiyatristler tarafından uygulanabilir. Eğitim süreci lisans üstü eğitimi kapsar ve psikolojide terapotik süreci kapsar. Bireysel terapi bir kaç gün yada haftaya bölünen uzmanlık eğitimlerinden farklı olarak psikoterapi eğitimi gerektirir.

Bireysel Terapi Örnekleri

Tekil olarak danışan ve danışman olarak yapılan tüm terapiler bu alana girer. Örneklerinin İnternet de yayınlanması danışan ve danışman güvenini zedeleyeceği, etik kurallara aykırı olacağı için yapılamaz.

 

Bireysel Terapi Teknikleri

Bireysel Terapi teknikleri uzmanlık gerektirir. Aşağıda en çok kullanılan bireysel terapi teknikleri sıralanmıştır.

Bilişsel Terapi (Kognitif Terapi)

Bilişşel – Davranış Terapi

Diyalektik Davranış Terapi

Sanat Terapisi

Oyun Terapisi

Geştalt Terapisi

Hipnoterapi

Cinsel Terapi

Bireysel Terapist Kimdir?

Psikoterapi eğitimi almış uzmanlardır. Mesleki uzmanlık alanına göre uyguladıkları yöntemleri değişiklikler gösterir.

Bireysel Terapist Seçimi?

Teknolojinin gelişmesi İnternet cep telefonlarımıza kadar girmesi ihtiyaçlarımızı ve araştırmalarımızı hızlı, kolay hale getirmektedir. Sizlerde internet den araştırma yaparak terapist seçebilirsiniz fakat güven konusu yinede tecrübe etmiş danışanların iyi yorumları ile olmaktadır. Sizler arayıp randevu alabilirsiniz?

Bireysel Merkezli Terapi

Bireysel Merkezli Terapi Carl Rogers Tarafından başlatılmış ve bu kuramın babası olarak tanınır. Hümanist psikoloji akımın kurucusudur. Bireysel merkezli terapinin temeli insanın bağımsızlığıdır. İnsanların yaşadığı problemleri kendi içsel güçü ile çözüme kavuşturabileceği inancıdır. Genel Yaklaşımlara nazaran Bireysel Merkezli terapide terapist terapiyi yönetmez danışanına iç görü kazandırır.

Carl_Rogers
Carl Rogers

Danışanı değişime götüren temel motivasyon olarak, bireyin kendini gerçekleştirme gücüne odaklanır. Bu sebeple danışan dan hız alan terapi olarak da isimlendirilir.  Varoluşçu yaklaşım ile hümanizm arasındaki en büyük fark, varoluşçular yeni bir kimlik oluşturmada tercih yaparken kaygının doruğa çıktığını savunurken, hümanistler kendini gerçekleştirmenin ve hayatı anlamlandırmanın içimizde doğal bir potansiyel olduğunu söylerler ve duyulan kaygının önemine vurgu yapmazlar. Hümanist felsefede, uygun ortam sağlandığı zaman doğal gelişim otomatik olarak gerçekleşir. Varoluşçu yaklaşım ise yeni bir tercihle yüzleşme anında duyulan kaygının, gelişimi her dönemde sekteye uğratabileceğini savunur. Birey merkezli yaklaşımda, danışanlara farkındalık kazandırıldığı anda kişisel ve sosyal dönüşümün engelsiz olarak gerçekleşeceği varsayılır. Günümüzde iki görüşü de harmanlayan varoluşçu – hümanist yaklaşım daha çok taraftar bulmaktadır.

Birey merkezli terapide, terapist danışana belli hedefler seçmez. Yapılmak istenen, danışanın hedef saptamayı ve o yolda ilerlemeyi kendisinin yapma kapasitesini ortaya çıkarmaktır. Danışan bu yaklaşıma göre, tedaviyi seçme ya da reddetme, terapistini seçme, seansların sıklığını ve süresini saptama, ne zaman konuşup ne zaman susma, neyin araştırılması gerektiğine karar verme gibi konularda insiyatif sahibidir. Bu durum özellikle grup terapilerinde tercih sebebidir. Grup içinde terapötik koşullar uygunsa ve grup kendine güveniyorsa, grup üyeleri kendilerine uygun süreçleri oluşturabilir ve çatışmaları kendi içlerinde çözümleyebilirler.

Bireysel terapi nerelerde verilir?

Bireysel terapi Psikolojik danışmanlık merkezlerinde uzmanlar ile yapılan terapiler ile verilir. Psikolojik danışmanlık merkezleri terapi odalarında danışan için hazırlanmış yüz yüze araya herhangi bir nesne girmeden göz teması ile yapılır. Danışanın kendini rahat hissetmesi, ses geçirmeyen, ferah bir odada yapılması uygundur.

psikolog-dokunmak

HASTA – DANIŞMAN İLİŞKİSİNDE DOKUNMA

HASTA – DANIŞMAN İLİŞKİSİNDE DOKUNMA Etik konularla ilgili süpervizyon çalışmalarında   Öğrencilerin ortaya …

asperger-sendronu

ASPERGER SENDROMU

ASPERGER SENDROMU Asperger Sendromu (AS)1944´de Avusturyalı hekim Hans Asperger tarafından “otistik piskopati” …

misofonya

Misofonya İşitsel Algı Bozukluğu Sendromu

Misofonya Nedir? Misofonya işitel algı bozukluğu olarak tanımlanan, bireyin bağzı seslere karşı seçici davranması, …